Kadir ile bağlantınız yok.

Kadir Decdeli

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi - Emekborsasi.com Genel Koordinatör

Türkiye'de Global Bir İş Modeli...

Turkeyglobal.com

Türkiye’den Dünyaya…

 

 Ticaret tabanlı sosyal iş ağı

 

 

 

Turkeyglobal.com sosyal medya tabanlı global ticaret platformudur. İş yapma biçimleri tüm dünyada büyük bir hızla değişmektedir. Artık sıradan ürün ya da firma listeleme siteleri, bu listelerle sınırlı e-ticaret biçimleri piyasa gereksinimleri açısından da modern insanın günlük yaşantısından kaynaklanan talepleri açısından da yeterli değildir.

 

turkeyglobal.com “ticaret tabanlı sosyal iş ağıdır”. Gelişkin ürün filtreleme özellikleriyle “ürüne” erişimi firma filtreleme özellikleriyle de “firmalara” erişimi sağlamaktadır. Farklı dillere açık yapısı ve sosyal medya özellikleriyle ticari ağ ve sosyal ağ uygulamalarını global bir vizyonla birleştirmiştir.

 

Turkeyglobal.com  alışılmış iş yapma biçimlerini nasıl değiştirmektedir ?

 

 

Dil Yapısı

 

İngilizce seçeneği için tüm dünyada palatforma “turkeyglobal.com” domain ismiyle, Türkçe seçeneği içinse “globalpiyasa.com” ismiyle ulaşılabilir. Login sonrasında da dil değiştirilmesi mümkündür. Diğer dil seçeneği de Rusça olacaktır.

 

 

Platform sosyal ve ticari olmak üzere iki ayrı düzeyde çalışmaktadır. Her iki düzey farklı aşamalarda ilişkilendirilerek bütünlük sağlanmıştır. Gelişkin yapısıyla hem ürün hem de süreç yönetimi sağlanmakta satıcı-alıcı ilişkisi yeniden kurgulanmaktadır.

 

 

 

 

 

Ticari Alan (Global Ticaret)

 

· Bu alanda firmalar ve her firmayla ilişkili olarak o firmada görevli kurumsal üyeler vardır.

· Ticari mesajlaşmalar kurumsal üyeler arasında yapılır.

· Her firma ürünlerini kategori tanımları altında gruplar.

· Ticari alana giren bir satın almacı filtreleme teknikleri yoluyla istediği ürüne  ve bu ürünün farklı üreticilerine ulaşır.

· Üye bir firma önce bir ürün resimleri deposu oluşturur. Adından ürün kategorilerine bu depodan resim ve ürün açıklamaları ekleyerek ürün kaydını oluşturur. Ürün kaydının oluşturulması sırasında her türlü teknik ve ticari özelliğin ürün kaydına eklenmesi , yükleme ve ödeme şartlarının belirtilmesi mümkündür.

· Firma ürünlerini kendi kriterlerine göre gruplayabilir. Bu gruplar firmanın platform içinde “müşterilerine açık web sitesinde” ürün grupları olarak görülür. Turkeyglobal.com platformu içinde “firmaya özel web sitesini” ziyaret eden dış kullanıcılar firmanın ürünlerine bu ürün grupları içinde ulaşabilir.

· Ürün kayıtlarının ve ürün gruplarının oluşturulmasının ardından sıra “showroom” oluşturmaya gelir. İstenilen ürünler belli isimler altında kümelenerek showroom’lar oluşturulur. Bir showroom yalnızca onaylanmış firmalara paylaştırılarak onu belli bir krumsal üye grubunun izlemesi sağlanır. Her showroom’a özel bir de fiyet listesi olabilir.

· Kurumsal üye firmaların ürün gruplarını ya da kullanıma açık showroom’larını inceleyerek sepete at yöntemiyle toptan sipariş verebilir. Eski siparişlerini inceleyebilir ve siparişlerini güncelleyebilir.

· Ticari alanda toplu mesajlara ürün resimleri eklenerek reklam yapılabilir, ürün duyuruları diğer kullanıcılarla paylaşılabilir.

· Firma satın alma taleplerini duvarından duyurabilir. Bu talepleri ulaşılabilir ortak bir alanda yayınlayabilir. Ya da satın alma taleplerini diğer kurumsal üyelere toplu mesajlarla duyurabilir. Firmanın duvarından yaptığı duyurular takip eden bireysel kullanıcıların duvarından da izlenir.

 

 

 

 

Bireysel alan

 

· Bireyler sisteme özel şifreleriyle üye olur ve kendilerini tanıtıcı profillerini yayınlarlar.

· Her bireysel üyenin bir duvarı vardır. Bu duvar onun bireysel anasayfası olarak adlandırılır.

· Bireysel üye platformdaki diğer üyelere arkadaşlık daveti gönderebilir.

· “arkadaşlar” birbirlerinin duvarlarında yayınlanan resim, video, duyuru ve link’leri izlerler.

· Arkadaşlar birbirlerine mesaj gönderebilirler. Bu mesajlar arşivlenebilir.

· Bireysel üye arkadaşlarını değişik isimler altında “kümeleyebilir”. Bu kullanımla çok sayıda küme oluşturularak, bu kümeler “bisiklet sevenler”, “toptancılar”.” Butik sahipleri” gibi isimlerle adlandırılabilirler.

· Her bir kümeye toplu olarak mesaj gönderilebilir. Belirli bir kümenin bireysel üyenin duvar yayınlarını görmesi engellenebilir.

· Arkadaçlar bir “chat box” yoluyla on-line sohbet edebilirler.

· Her türlü belge arkadaşlara ve arkadaş kümelerine bireysel üye tarafından paylaştırılabilir.  Bu yolla formlar, talimatnameler, yönergeler, ürün resimleri mail yoluyla gönderme gereği kalmadan değişik arkadaş kümelerine paylaştırılabilirler.

· Bireysel üye platform içinde iletişim grupları kurabilir. Yönetici olarak gruba katılım isteklerini onayladığında başvuran bireysel üyeler gruba katılmış olurlar. Bir grup içinde herkes birbirinin bağlantısıdır. Grup ana sayfasında yayınlananları ve  her bir üyenin sorularını diğer üyeler duvarlarında ve günlük özet olarak maillerinde görebilirler.

· Herkes platform içinde makale yayınlayabilir. Bu makaleler arşivlenirler ve yayınlayan üye tarafından özel olarak arkadaşlarına gönderilebilirler.

· Bireysel üyeler seçtikleri firmaların duvarlarını “takip et” seçeneğiyle izleyebilirler.

 

 

Global Express

 

· Her firma belli showroomlarındaki ürünlerini perakende satışa sunmak üzere “perakende ticaret alanı” olan Global Express alanında sergileyebilir.

· Bu alanda sergilenen ürünler “sepete at” yöntemiyle bireysel kullanıcılar tarafından satın alınırlar.

· Ödemeler bireyler tarafından kredi kartıyla yapılır.

 

 

Global piyasa ticari uygulamaları sosyal medya özellikleriyle birleştiren bir platformdur. Olağanüstü teknik özellikleriyle “facebook” ile e-ticaret platformlarının teknik olarak geliştirilerek birleştirilmiş halidir.

 

turkeyglobal.com platformunun özellikleri şu başlıklar altında gruplanabilir:

 

 

· KURUMSAL WEB ALANI                                                     Ana firma turkeyglobal.com’da kendisine ayrılan bölümde kurumsal web sayfasına sahip olacaktır. Bu sayfada firma profili, firma ürün grupları, showroom, contact bilgileri, firmaya ilişkin resim ve videolar yayınlanacaktır. Kurumsal sayfa firmanın sosyal medya özelliğini en etkin şekilde kullanmasını sağlar. Firma sayfasını beğenen tüm bireysel ve kurumsal müşteriler, tüm tedarikçiler firmanın “duvarı” yoluyla paylaştıklarından, kampanyalarından ve marka yönetimi süreçlerinden haberdar olurlar.

 

· ÜRÜN ARAMA Firma farklı kategorilerde toplanmış ürünlere gelişkin filitreleme yöntemleriyle ulaşır. Bu aşamada seçici bir stratejiyle edinilmiş tedarikçilere ulaşma ayrıcalığı zaman kaybını önler. Olmayan ürünler ve adresi belli olmayan, ticari hayattan silinmiş tedarikçilerle zaman kaybetme riski etkin bir süreç yönetimiyle en aza indirgenir.

 

· SOSYAL İŞ PLATFORMU Ticari platform aynı zamanda bir iletişim platformudur. Bağlantılar arasında mesaj iletmek, online olanlar arasında anlık sohbet sistemin sağladıkları arasındadır. Bir bağlantıya iletilen mesaj aynı anda bağlantıca belirlenmiş olan e-mail adresine de gönderilir. Bu yolla mesajların gözden kaçması ya da kaybolması engellenmiş olur. Sistemin amaçlarından biri güvenli iletişimi en üst düzeyde sağlamaktır.

 

· SATIN ALMA TALEBİ                                                                   firmalar “satın alma talebi” yayınlayabilir.Firmaların satın alma talepleri, bu taleplere sunulan tekliflerle aynı form içinde değerlendirilir. Teklif talebe iliştirilmiştir. Firma satın almak istediği ürüne ilişkin olarak gönderilen teklifleri değerlendirir. Onayladığı teklife ilişkin sipariş oluşturabilir.

 

· TEDARİKÇİ EDİNME YÖNTEMİ                                        Premium firma satın alma talebine ek olarak “tedarikçi talebi de” yayınlayabilir. Bu hizmetin amacı firmanın uzun vadeli tedarik ilişkisi kuracağı sözleşmeli tedarikçi firmaların bulunmasının sağlanmasıdır. “tedarikçi firma talebi” için Premium firmaca tedarikçi arama ilanı verilir. Bu ilana yanıt vermek isteyen muhtelif tedarikçiler “firma profillerini” ilgili ilanı veren Premium firmaya gönderirler. Bu profiller sistemin sağladığı gelişkin filitreleme yöntemleriyle sınıflanırlar. Premium firma başvurular arasından kendi kriterlerine uyan tedarikçileri seçer ve tedarik sözleşmesi yapmak üzere davet eder. Bu yolla istenilen tedarikçiye, fasoncuya ya da hizmet sağlayıcıya ulaşılır.

 

 

· FORM,YÖNERGE VE İŞ SÜRECİ BELGELERİ                           Alıcı firmanın oluşturduğu satın alma formları, kalite yönergeleri, paketleme kriterlerine ilişkin talimatlar “belgelerim” bölümündeki bir alt folder içinde yalnızca ilgili hedef bağlantının ya da hedeflenen birden fazla bağlantının görebileceği şekilde paylaşıma açılabilir. Bu yolla ilgili tedarikçi firma kendisiyle ilgili sipariş formlarına ve diğer talimatnamelere web ortamında ulaşabilir. Her türlü ürün resmi, videosu ve faydalı linkler bu yöntemle hedef tedarikçiyle paylaşılabilir. Bu yöntemle tedarikçi ilgili formları yazıcıya dökerek imzalar ve ana firmaya ulaştırır. Ana firmanın hedeflediği satın alma sürecine ilişkin her türlü dokümente edilmiş süreç hiçbir yanılgıya yer vermeyecek biçimde tedarikçilere ulaştırılır.

 

 

 

· ELEKTRONİK SATIŞ Firmanın satışları “sepete at” yöntemiyle elektronik platformda gerçekleştirilir. Toptan satışa yönelik olarak kurgulanan bu özellik istenildiğinde digital perakende satışa da çevrilebilir. Showroom bu yolla seçilmiş ürünlerin perakende satışa sunulduğu bir ürün veritabanı olarak kullanılabilir.

 

 

 

 

· DUVAR YAZILARI VE REKLAM İLETİLERİ                             Yeni ürünler duvara kaydedilerek tüm bağlantıların görmesi sağlanır. Yine yeni duyurular ve firmaca alınan kararlar bu duvarda sergilenir.Duvarda yayınlanan her türlü link, duyuru, doküman ya da resim ve video sınıflandırılarak hedef bağlantının bunlara daha ileri bir tarihte de ulaşabilmesi sağlanır. Firmanın duvar yayınları tek yönlü olarak düzenlenebilir. Diğer bir değişle firma bağlantılarının duvarlarını görmek istemeyebilir.

 

 

 

· YETKİLİLERİN KENDİ DUVARLARI                                          Firmanın bir yetkilisi de aynı şekilde kendi duvarında alt bağlantılarına duyurular yapabilir. Her bağlantı kendi ana ekranını diğer bağlantılarıyla paylaştığı bir ileti ekranı olarak kullanabilir. Bu yolla firma içi iletişim en üst düzeye çıkarılır.

 

· TEDARİKÇİ ÜRÜNLERİNE ULAŞIM                                              Firma dilediğinde tedarikçilerinin showroom’larında ürün listelemesi yapabilir. Bu listeleme arama kriterlerinin daraltılmasıyla daha rafine bir içerik kazanabilir. Amaç alıcı firmanın, tedarikçilerinin sezon ürünlerine olduğu kadar stok ürünlerine de ulaşmasının sağlanması, bu ürünlere karşı teklif verilmesinin sağlanmasıyla iş ilişkisinin iki tarafında çıkarlarını optimize edecek şekilde kurulmasıdır. Sistemin sosyal medya özelliği karşılıklı fiyat pazarlığının kayıt altına alınan mesajlarla sürdürülmesini, aynı zamanda bu pazarlığın online iletişim ortamına taşınmasını da sağlar.

 

· PAZARLAMA SÜREÇLERİNDE İLETİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ                                                                           Firma bağlantılarını müşteriler, tedarikçiler,Anadolu müşterileri, markalardan birinin bayileri, toptancılar,mağazalar vs gibi değişik başlıklar altında sınıflayabilir. Bu yolla ilgili bağlantıları ilgilendiren iletiler yalnızca onların görebileceği bir biçimde yönlendirilebilir. Bu sınıflamalarla etkin pazarlama projelerine ileti grupları oluşturularak katkı sağlanabilir. Yeni bir ürün, yeni bir fiyat gibi pazarlamayı ilgilendiren bilgiler, ürün gruplarına ilişkin promosyonlar müşterilere iletilebilir. Bu iletiler firmanın duvarı kullanıldığında müşterilere tek yönlü olarak iletilebilir. Firma bu yöntemle müşterilerinin kendi duvarlarında yayınladıkları “özel” duyuruları görme durumunda kalmaz.

 

· İŞİN SOSYALLEŞMESİ                                                                         Ana sayfadaki “gruplar” bölümüne girilerek belli bir konudaki tartışmanın ilgili bağlantıların katılımıyla yönlendirilmesi sağlanır. Markanın Anadolu bayileri belli bir tartışma grubu altında toplandığında onların sorunları görüşlerin interaktif bir ortamda tartışılabildiği bir platformda ele alınabilir.

 

· SATIŞ ELEMANLARININ DENETLENMESİ                        “organiser” modülü çok sayıda firma elemanının ve bu elemanlara ayrılan az sayıda aracın randevu sistemiyle kullanılmasını, elemanların günlük programlarını web ortamında takip etmelerini ve yönetilerce takip edilmelerini sağlar. Kimin hangi müşteriyi ya da tedarikçiyi ne amaçla ziyaret edeceği bu modülün sağladığı planlama süreçleriyle izlenir. Ziyaret edilen müşterilere ve yapılan işlere ilişkin olarak firma elamanının aldığı notlar ve gerçekleştirdiği işlemler firma yöneticilerince web ortamında izlenir.

 

 

· TÜRKİYENİN EN GELİŞKİN ELEMAN ARAMA FİLİTRELERİ                                                                                      emekborsasi.com yine bu sisteme dahil olan katılımcı firmaca kullanılabilecek bir insan kaynağı sitesidir. Yönetici, mühendis,tekniker ve vasıflı,vasıfsız işçiler oluşturulacak ilanlarla izlenirler. Başvuranların özgeçmişleri tasnif edilir ve gelişkin filitreleme yöntemleriyle firmanın gereksindiği eleman profillerine her düzeyde erişilmesi sağlanır.

 

 

· REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER                               Turkeyglobal.com firmanın ticari işlemlerine olduğu kadar insan kaynaklarına, halkla ilişkiler ve reklam süreçlerine de katkıda bulunur. Firma çalışanlarına sosyal iletişim olanağı sağladığı kadar markalarının kurumsal gelişmesinde de etkili bir süreç yönetim olanağı sağlar.

 

 

Turkeyglobal  farklı bileşkelerle bireysel aktiviteleri, ticari işlemleri ve sosyal medya özelliklerini birleştirir. Bu yönüyle bütünleşik bir “ticaret tabanlı sosyal iş ağıdır”

 

Üretici ve toptancıların sosyal medyada perakende satış yapabilmeleri  izlenmesi ve geliştirilmesi gereken yeni bir modeldir. Turkeyglobal üstün teknik özellikleriyle bu modeli geliştirmiş ve iş dünyasının hizmetine sunmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 yıl önce Ürün Yönetimi Genel kategorisinde yazıldı. | Makaleyi işaretle...

 •    

Makaleyi Baglantılarımla Paylas

Seçimi Daratlın

 
 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • *

Gösterim 0/ 0bağlantı.

İşlem devam ediyor...
 

tüm isimleri seç- seçimi kaldır

0bağlantı daha seçebilirsiniz:

Alıcı eklemek için, kişinin isminin yanındaki kutuyu işaretleyin.

tümünü kaldır

Devam etyada Vazgeç

Yorum Yaz

Yorumunuz

4000 karakter kaldı

Medya Ekleyin

Video Ekle Resim Ekle

Web Kaynakları (opsiyonel)

Kadir'e not yaz (opsiyonel)

 

Makaleyi İşaretle

2000 karakter kaldı

Not: Kimliğiniz makaleyi yazan kişiye açıklanmayacak.

 

Makaleyi Paylaş

Yorumlar

Henüz bu makaleye yazılan bir yorum bulunmamaktadır.

 

"Sanayii tabanlı meslek odaklı" emekborsasi.com iş arayanlara sosyal medyada iletişim olanaklarıyla kariyer fırsatları sunuyor. Sanayii firmalarının iş ilanları kariyer bölümünde iş arayan meslek sahiplerine duyuruluyor.