Marka - Cüneyt ile bağlantınız yok.

Marka - Cüneyt Polat

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

BÖLGESEL KALKINMADA KOBİ’LERİN ÖNEMİ

Yapılan son çalışmalarda elde edilen verilere göre ülkede faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşık % 99.5 KOBİ sınıfında bulunan işletmelerdir ve toplam emek gücünün % 77 si bu işletmelerde istihdam edilmiştir. Kobi’lerin yarattığı katma değerin toplam katma değer içindeki payı % 27 dir ve ülkedeki yatırımların % 38’i Kobi’ler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Mevcut Kobi’lerin % 43’ü doğrudan ya da dolaylı şekilde ihracat yapmaktadır ve bu ihracat toplam ihracat miktarının % 10’ na tekabül etmektedir. Doğu Marmara Bölgesinin gelişmişlik ve endüstrileşmedeki yüksekliği ve kayıt dışı ekonomi göz önüne alındığında bu oranların daha yüksek olabileceği tahmin edilebilir.

Yukarıdaki rakamlar çerçevesinde Kobi’lerin bölgesel kalkınmadaki rolünün 4 noktada belirginleştiği ifade edilebilir. İlk husus, Kobi’ler tarafından sağlanan istihdamdır. Görüldüğü üzere toplam istihdamın önemli bir bölümü bu işletmeler kanalıyla gerçekleşmektedir. Ayrıca Kobi’ler yaptıkları yatırımlar marifetiyle yeni istihdam alanları oluşturmakta ve yeni iş imkanlarına sebep olmaktadırlar. İkinci olarak Kobi’lerin üretim yapılarının özelliğine dikkat edilmelidir. Bu işletmeler esnek üretim modeline sahiptir dolayısıyla teknolojik gelişmelere adapte olmaları oldukça kolaydır ve radikal değişimler karşısında ayakta kalabilirler. Üçüncü nokta Kobi’ler tarafından yapılan ihracattır. Her ne kadar % 10 luk oran toplam ihracat içinde küçük bir pay gibi gözükse de kayıt dışı ekonominin varlığının bu oranı düşük tuttuğu unutulmamalıdır. Diğer yandan ihracatın kalan kısmını gerçekleştiren büyük işletmelerin tedarik zincirinde bulunan Kobi’ler dikkate alındığında ihracatta Kobi’lerin önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. Dolayısıyla Kobi’ler, dış ticaret hacminin yükseltilmesi ve cari açığın düşürülmesi gibi makro ekonomik hedeflere ulaşılmasında da önemli bir role sahiptir. Kobi’lerin bölgesel kalkınmadaki öneminin yoğunlaştığı son nokta bu işletmelerin üretimi başka bir ifadeyle yarattığı katma değer ve bu + katma değerin paylaşılmasındaki görevleridir. Bir ülke ya da bölgenin gelişmişliğinin ölçülmesinde kullanılan temel göstergelerden ikisi o ülke ya da bölgenin geliri ve o gelirin kişi başına düşen payıdır. Bu bağlamda Kobi’ler hem yaptıkları imalat ile bölgenin gelir düzeyini arttırmakta hem de elde edilen gelirin paylaşımı aşamasında tabana yayılmaya etki ederek gelir dağılımında adalete katkı sağlamaktadırlar.

Sonuç olarak, küreselleşmenin getirdiği giderek ağırlaşan rekabet koşullarında Kobi’lerin ticari hayatlarına devam edebilmeleri, rekabet güçlerinin yüksek olmasına bağlı durumdadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, daha rekabetçi Kobi’lerin bölgesel kalkınma sürecindeki varlığının ne kadar önemli olduğunu Bölge Planında stratejik hedef olarak belirlemiştir ve bu hedefi gerçekleştirmek için de Kobi’lerin Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programını uygulamaya koymuştur.6 yıl önce K.O.B.İ. Genel kategorisinde yazıldı. | Makaleyi işaretle...

 •    

Makaleyi Baglantılarımla Paylas

Seçimi Daratlın

 
 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • *

Gösterim 0/ 0bağlantı.

İşlem devam ediyor...
 

tüm isimleri seç- seçimi kaldır

0bağlantı daha seçebilirsiniz:

Alıcı eklemek için, kişinin isminin yanındaki kutuyu işaretleyin.

tümünü kaldır

Devam etyada Vazgeç

Yorum Yaz

Yorumunuz

4000 karakter kaldı

Medya Ekleyin

Video Ekle Resim Ekle

Web Kaynakları (opsiyonel)

Marka - Cüneyt'e not yaz (opsiyonel)

 

Makaleyi İşaretle

2000 karakter kaldı

Not: Kimliğiniz makaleyi yazan kişiye açıklanmayacak.

 

Makaleyi Paylaş

Yorumlar (1)

Her 200 işletmeden 199 unun kobi olmasına rağmen katmadeğere sadece % 27 lik bir katkı sağlaması sanırım kobilerin muhasebesinde uygunsuzluk olduğunu söylüyor. neyse orası devletimizin işi. Benim için işin sevindirici yanı istihdama sağladığı % 77 lik pay.
Bunun yanında son zamanlarda özellikle eğitim ve finans ağırlıklı olarak sağlanan destekler umarım rekabetin adil bir şekilde olmasını sağlar.

6 yıl önce gönderildi | Yorumu işaretle...

Sayfalar:1

 

"Sanayii tabanlı meslek odaklı" emekborsasi.com iş arayanlara sosyal medyada iletişim olanaklarıyla kariyer fırsatları sunuyor. Sanayii firmalarının iş ilanları kariyer bölümünde iş arayan meslek sahiplerine duyuruluyor.